Studieförbundet Bilda satsar på asylverksamhet

Kulturkompis handlar om att nya svenskar och etablerade svenskar går på kulturaktiviteter tillsammans i grupp, till exempel bio, teater eller museum, utan kostnad. Personer som vill vara med anmäler sig på en hemsida och matchas sedan ihop med andra. Kulturkompisgruppen får gå gratis på tre kulturaktiviteter som erbjuds av kulturaktörer i Örebro.

Familjekompis ger nysvenskar och etablerade svenskar chansen att lära känna varandra. Familjerna, som kan se helt olika ut, matchas ihop utifrån de uppgifter som lämnas in. Målet är till exempel att barnfamiljer som medverkar ska ha barn i ungefär samma ålder.  Ingen är fadder åt någon annan utan familjerna träffas på lika villkor för att lära känna varandra. Familjerna träffas vid tre tillfällen. Första gången man möts sker det i en lokal i antingen Oxhagen eller Vivalla och familjerna blir bjudna på mat och aktiviteter för barnen.

Bilda centralt har avsatt pengar för att utveckla socialt arbete runtom i Sverige. I Örebro arbetar en verksamhetsutvecklare med asylfrågor och integration för en del av de medlen.

I Oxhagen erbjuder Bilda svenskundervisning, samhällsorientering, arbetsmarknadsorientering,  studiebesök på t.ex. arbetsplatser och föreläsningar för asylsökande. De tror att det bästa sättet att rusta dessa individer för deras framtida liv i Sverige är att tidigt introducera det svenska språket och vikten av självförsörjning.

I Varberga driver Bilda ett språkcafé i samarbete med Hyresgästföreningen och Svenska Kyrkan.

0
  Liknande aktiviteter
  • No related posts found.