Folkuniversitetet satsar på språk och utländska akademiker

Folkuniversitetet jobbar mycket med språk. Genom satsningen Vardagssvenska, som alla studieförbund har möjlighet att genomföra, erbjuder de språkträning i bland annat Vivalla genom föreningen Solidaritet.

Folkuniversitetet erbjuder språkkurser på uppdrag åt bland andra Region Örebro, för utländska läkare och sjuksköterskor.

Korta vägen är en utbildning som genomförs i samarbete med Karlstads universitet på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Den vänder sig till utomnordiska akademiker med akademisk examen eller minst tre års akademiska studier från hemlandet. Utbildningen är på 26 veckor och ska hjälpa de arbetssökande att få ett arbete som stämmer överens med deras utbildning och yrkeserfarenhet. Kursen innehåller bland annat yrkesspecifik svenska, samhällsorientering och studiebesök.

 

 

0
  Liknande aktiviteter