Asylsvenska och medspråk hos Medborgarskolan

Medborgarskolan erbjuder svenskundervisning för asylsökande: Svenska från dag 1 och Vardagssvenska. Varje deltagare får 55 timmars undervisning under en 2-3 månaders period.

Medborgarskolan erbjuder Medspråk vilket är för alla personer som har personnummer och svenska som andra språk. Det finns ingen registrering för Medspråksverksamheten. Grupperna träffas måndag-torsdag på morgonen och eftermiddagen. Verksamheten är avgiftsfri.

Medborgarskolan håller också längre kurser för utrikesfödda kvinnor som har varit utanför arbetsmarknaden en längre period och behöver stärkas och motiveras. Här är fokus inte enbart språkligt, men även datakunskaper och att hantera myndighetskontakt via smartphone m.m. Den praktiska delen av kursen erbjuder studiebesök, matlagning, syslöjd, arbetssökning m.m.

0
  Liknande aktiviteter