Råd och stöd hos Röda Korset

Röda Korset har många olika verksamheter för asylsökande och nyanlända; mentorer till kvotflyktingfamiljer och ensamkommande, språkcafé, kuragegrupp, stödgrupp för asylsökande och ett integrationsprojekt.

Hos Röda Korset erbjuds kvotflyktingfamiljer och ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år och som har flyttat till lägenhet en mentor. Mentorn kan bjuda hem ungdomen och visa hur livet fungerar i en svensk familj, de kan även göra olika typer av sport-, kultur- eller sociala aktiviteter tillsammans. En mentor till en kvotflyktingfamilj hjälper till exempel till med att träna svenska, kontakta myndigheter, visa hur saker fungerar, skaffa möbler eller visa bibliotek, lekplatser, second hand-affärer och stormarknader.

Röda Korset ordnar språkcafé tre eftermiddagar i veckan under terminerna och en gång i veckan under sommaren. Träffarna sker på Röda Korsets mötesplats på Nygatan 36.

”Hej Örebro” är en sorts stödgrupp för asylsökade. De träffas regelbundet och har olika aktiviteter, till exempel infomation om svenska samhället, utflykter och att träna svenska. Bland volontärer i gruppen finns det flera som själva har kommit till Sverige från ett annat land. Röda Korsets mål är att hjälpa asylsökande att få en meningsfull och trygg vardag under väntetiden. (Kontaktperson: Marcia Gerhardsson: marciag@telia.com)

Kuragegruppen hjälper asylsökande med råd och information, och hjälper även familjer som har skiljts åt i samband med flykt, att återförenas i Sverige.

Med projektet Samverkan 365 vill Röda Korset hjälpa aktörer som är engagerade i olika insatser för asylsökande och nyanlända. Det handlar om att utveckla och stärka samarbetet med andra aktörer. Satsningen pågår i Örebro län under 2018-2019.

 

0
  Liknande aktiviteter