Lindanda satsar på integration

Lindanda är ingen traditionell förening med många medlemmar, det är en grupp personer som jobbar med olika projekt för att främja integration i Örebro. De flesta som är engagerade i Lindanda kommer från Kongo men har varit i Sverige länge och har mycket att bidra med i samhället genom sina olika yrken och erfarenheter.

Under 2019 driver Lindanda ett musikprojekt för barn 7-15 år i Vivalla. ”Musik för alla” är ett pilotprojekt inom integrationsprojektet Alla barns rätt till kultur som vänder sig till flickor och pojkar som drömmer om att spela eller lära sig spela musikinstrument.

Lindanda är kanske mest kända för sina läs- och skrivprojekt med barn på skolor i länet; ”Barnen berättar”. Intresset för att skriva och läsa minskar bland unga i samhället, men genom Lindandas satsning kan barnen upptäcka sin kreativitet och fantasi genom att skriva egna berättelser och få dem utgivna som barnböcker.

De erbjuder även kurser i IT-kunskap för asylsökande och nyanlända i Vivalla och på Föreningarnas Hus.

Under 2017 drev föreningen projekt för ensamkommande; musik som terapi och fotografering/redigering.

0
  Liknande aktiviteter