Ibn Rushd vill verka för mångfald

Ibn Rushd är ett muslimskt studieförbund med fokus på tro, rättigheter och mångfald. De vill verka för att säkerställa demokrati och mänskliga rättigheter och arbetar aktivt för att stärka den svensk-muslimska identiteten.

I Örebro är till exempel Syriska föreningen, Somalisk träffpunkt och Irak-Turkmenska föreningen anslutna till Ibn Rushd. Studieförbundet tar reda på de nyanländas behov och svårigheter genom de olika föreningarna. De ordnar träffar för att ge större förståelse för till exempel svensk lag och medverkar till att minska avståndet mellan olika grupper och kulturer.

Ibn Rushd vill vara med och skapa nätverk inom civilsamhället och med myndigheter och andra intressenter.

Kontakt: Hussein Alessa, e-post: hussein.alessa@ibnrushd.se

0
  Liknande aktiviteter
  • No related posts found.