Naturen och föräldraskap fokus för Studiefrämjandet

Studiefrämjandet är ett studieförbund som ordnar studiecirklar, utbildningar, och föreläsningar som ofta är inriktade på frågor kring natur, djur, miljö och kultur. De arbetar också mycket med frågor som handlar om demokrati och integration.

Studiefrämjandet har en kurs för asylsökande som heter ”Svenska i naturen”. De asylsökande får lära sig mer om den svenska naturen och övar samtidigt på svenska.

”Älskade barn” är Studiefrämjandets studiematerial för föräldrar i ett nytt land. Studiematerialet baserar sig på FN:s barnkonvention och frågeställningarna i dessa studiecirklar finns översatta till somaliska och arabiska. Utöver de sex cirklarna för föräldrar i nytt land finns det ytterligare tre studiecirklar som vänder sig direkt till asylsökande. Frågeställningarna till dessa studiecirklar är översatta till dari, tigrinja, arabiska och engelska. Det finns även tre fördjupningscirklar som tar upp att vänta och föda barn i Sverige, barn särskilda behov och hur vi ser på flickor och pojkar.

0
  Liknande aktiviteter
  • No related posts found.