Örebro läns idrottsförbund stödjer föreningars idrott

Örebro läns Idrottsförbund (Ölif) är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Örebro län. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Örebro läns Idrottsförbund jobbar aktivt med att förbättra samhällets möjligheter att nyttja fritids- och föreningslivet som en arena för förbättrad integration. Vi tror på att en mångfald inom rörelsen stärker såväl individ som organisation.

Ölif driver flera projekt och satsningar inom integration, bland annat:

”Inkluderande idrott” är en utbildningswebb för förtroendevalda, anställda, ledare eller tränare i en förening eller ett förbund, med målet att bidra till en mer välkomnande och inkluderande idrott.

Kvinna i Fokus är ett projekt finansierat av Länsstyrelsen och riktar sig till asylsökande kvinnor i åldern 18 år och uppåt. Kvinnorna erbjuds en plats i en grupp som träffas två gånger i veckan för att prova på olika typer av fysiska aktiviteter samt har gemenskap genom hälsosam matlagning där även bildning i hälsosamma vanor ingår. Kvinnorna får bland annat prova stavgång, cirkelträning, gummibandsträning, zumba, vattengympa och gå-fotboll samt göra studiebesök på exempelvis gym.

Föreningar kan söka pengar hos Örebro läns idrottsförbund för föreningsutveckling som främjar integrationsarbetet. Det primära är att utveckla föreningens integrationsarbete och att det finns ett syfte med verksamheten.

 

 

0
  Liknande aktiviteter