Örebro Filmförening stödjer unga filmare

Örebro Filmförening är en ideell förening som startades år 1997 med syftet att främja filmverksamheten i Örebro län. Vi arbetar med utbildning, evenemang, och stöd i form av rådgivning och utrustning som alla bidrar till att bygga ett närverk för filmintresserade i länet.

2017 fick Örebro Filmförening stöd från Allmänna Arvsfonden för projektet Filmbron. Projektet gick ut på att unga filmare skulle ges stöd i form av utbildning, handledning, utrustning, och mötesplatser för att kunna ta steget vidare och våga satsa på ett arbete inom film.

Filmbron har särskilt fokuserat på att nå ut till och engagera nyanlända ungdomar och unga kvinnor med ett filmintresse.

Läs mer på Örebro Filmförenings hemsida.

0
  Liknande aktiviteter
  • No related posts found.