ABF satsar på integration

ABF är ett studieförbund som vill hjälpa till med integrationen in i samhället för våra utlandsfödda svenskar med till exempel studiecirklar i svenska och samhällsorientering. De vill även stödja utlandsfödda med att starta föreningar och samarbeta med invandrarorganisationerna för att organisera utbildningar och studiecirklar inom olika ämnen. Dessutom driver de flera projekt inom området integration.

Exempel på projekt i Örebro:

Trappan Resurscenter där utlandsfödda kvinnor med personnummer under sex månader fått lära sig mer om svenska språket och samhället varvat med praktik. Fokus har legat på kooperativt företagande och arbetsmarknad, men man har även diskuterat andra samhällsfrågor som miljöfrågor, jämställdhet och politik.

”Gör din röst hörd”, en flerårig satsning där ABF genom studiecirklar och kulturarrangemang gett individer nödvändig kunskap för att göra sina röster hörda och ta plats i samhället. De har bland annat utbildat åtta unga kvinnor i åldern 18-20 år, som har fungerat som ABF-ambassadörer i ytterområdena och pratat med folk om vikten att rösta och hur det går till rent praktiskt.

0
  Liknande aktiviteter