ABF satsar på integration

ABF är ett studieförbund som vill hjälpa till med integrationen in i samhället för våra utlandsfödda svenskar med till exempel studiecirklar i svenska och samhällsorientering. De vill även stödja utlandsfödda med att starta föreningar och samarbeta med invandrarorganisationerna för att organisera utbildningar och studiecirklar inom olika ämnen. Dessutom driver de flera projekt inom området integration.

I Örebro arrangeras olika kurser och aktiviteter för asylsökande och nyanlända i olika bostadsområden: I Vivalla har asylsökande möjlighet att studera svenska fyra dagar i veckan. I Varberga arrangerar ABF motiverande ”må bra-träffar” för kvinnor inför framtida studier och arbetsliv tillsammans med Verdandi. I Baronbackarna finns en föräldragrupp med inriktning på barn och skola. De arbetar med ”förklarande svenska” med bilder som verktyg. Se kalendern för detaljer om aktiviteterna.

Trappan Resurscenter är ett projekt där utlandsfödda kvinnor med personnummer under sex månader får lära sig mer om svenska språket och samhället varvat med praktik. Fokus ligger på kooperativt företagande och arbetsmarknad, men man diskuterar även andra samhällsfrågor som miljöfrågor, jämställdhet och politik.

”Gör din röst hörd” är en flerårig satsning där ABF genom studiecirklar och kulturarrangemang ger individer nödvändig kunskap för att göra sina röster hörda och ta plats i samhället. De har bland annat utbildat åtta unga kvinnor i åldern 18-20 år, som har fungerat som ABF-ambassadörer i ytterområdena och pratat med folk om vikten att rösta och hur det går till rent praktiskt.

 

0
  Liknande aktiviteter