Civila samhällets nätverk för integration

Datum:  Måndagen den 13 maj 2019 kl 18.00-20.00.

Plats: Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13A i Örebro.

Under flyktingvågen 2015 skapades ”Nätverket för flyktingmottagning i Örebro” bestående av organisationer från civila samhället som mötte kommunen, Länsstyrelsen, Migrationsverket med flera. Nu kommer inte lika många asylsökande till Örebro med behoven av insatser inom integration är fortfarande stora.

Kvällens tema: Ännu ej klart. Lyssna till goda exempel och hämta inspiration till er förenings integrationsarbete.

Erfarenhetsutbyte

Anmälan senast 10 maj till Anette Valdemarsson, samordnare för civilsamhällets insatser för asylsökande och nyanlända.
Tel: 070-749 92 17.
E-post: anette@orebroforeningsrad.se

 

Nätverket träffas en gång per kvartal, höstens träff kommer att äga rum i september.