Civila samhällets nätverk för integration

Datum:  Torsdagen den 29 november kl 18.00-20.00.

Plats: Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13A i Örebro.

Under flyktingvågen 2015 skapades ”Nätverket för flyktingmottagning i Örebro” bestående av organisationer från civila samhället som mötte kommunen, Länsstyrelsen, Migrationsverket med flera. Nu kommer inte lika många asylsökande till Örebro med behoven av insatser inom integration är fortfarande stora.

Kvällens tema: Integration inom idrotten. Lyssna till goda exempel och hämta inspiration till er förenings integrationsarbete.

* Nyheter från de olika organisationerna i nätverket.

* Erfarenhetsutbyte

Anmälan senast 23 november till Anette Valdemarsson, samordnare för civilsamhällets insatser för asylsökande och nyanlända. Tel: 070-749 92 17.
E-post: anette@orebroforeningsrad.se