Brickebacken centrum – Trädet
Underlätta din vardag
Söka på nätet
Viktiga E-tjänster
Använda Bank-ID
Lär dig mer om e-post
Fylla i formulär på nätet
Installera appar
Nya sätt att kontakta vården
Skriva och skicka dokument
IT-Guider kan guida på Internet med kunskaper
i svenska, engelska, arabiska, somaliska, dari,
tigrinja och turkiska. Drop in och olika teman!