Tillsammans för ett mer integrerat Örebro

I Örebro finns mängder av föreningar, organisationer och nätverk som utgör det civila samhället. Här finns ett stort engagemang för ett mer integrerat Örebro! Örebro tillsammans är en satsning av civilsamhället som syftar till att lyfta fram vad som görs för asylsökande och nyanlända. Vi har även inkluderat andra goda integrationsinitiativ i Örebro och önskar ge en samlad bild av aktiviteter, evenemang och satsningar av olika slag. Förhoppningen är att du ska få en god överblick över vad som görs, när och av vem. En del av aktiviteterna, till exempel språkcafé, ordnas enbart för personer som är nya i Sverige och som behöver träna på språket. Andra träffar är för ”vem som helst”. De arrangörer som ordnar aktiviteterna som finns med i kalendern välkomnar nya personer, oavsett bakgrund.

Vi vänder oss till asylsökande och nyanlända som vill hitta aktiviteter att delta i. Titta i kalendern vad som är på gång den här veckan!

Vi vänder oss också till personer som stöttar och hjälper asylsökande eller nyanlända på olika sätt.

Vi vänder oss till alla volontärer runtom i civila samhället i Örebro som behöver en överblick över vad som arrangeras, för att undvika krockar mellan evenemang men även för att upptäcka vad som kanske saknas. Under evenemang samlar vi olika träffar för volontärer som är engagerade för Örebros asylsökande och nyanlända.

Örebro tillsammans är en satsning som görs just tillsammans. Varje organisation som ordnar aktiviteter för asylsökande och/eller nyanlända är välkomna att vara med och ansvarar själva för att tider och platser stämmer. Vill din organisation också vara med? Kontakta oss.

Den här webbplatsen är framtagen inom det tvååriga projektet ”Samordning av civilsamhällets integrationsarbete” som drivs av Örebro Föreningsråd. Inom projekttiden administreras webbplatsen av projektledaren.