Vad är Örebro Tillsammans?

Örebro tillsammans är en hemsida där vi samlar aktiviteter för asylsökande och nyanlända. Aktiviteterna är på olika platser inom Örebro kommun och ordnas främst av olika föreningar. 

Bakom sidan står föreningslivet med stöd från Örebro kommun och Länsstyrelsen i Örebro län. Klicka här för att se vilka föreningar och studieförbund som är med i satsningen.

Titta gärna i kalendern för att se alla aktiviteter. De föreningar som ordnar aktiviteterna som finns med i kalendern välkomnar nya personer, oavsett bakgrund. En del av aktiviteterna, till exempel språkcafé, ordnas enbart för personer som är nya i Sverige och som behöver träna på språket. Andra träffar är för ”vem som helst”.

Vi vänder oss till asylsökande och nyanlända som vill hitta aktiviteter att delta i. Titta i kalendern vad som är på gång den här veckan!

Vi vänder oss också till personer som stöttar och hjälper asylsökande eller nyanlända på olika sätt.

Vi vänder oss till alla volontärer i Örebro som behöver en överblick över vad som arrangeras, för att undvika krockar mellan evenemang men även för att upptäcka vad som kanske saknas.

Örebro Föreningsråd har administrativt ansvar för hemsidan men varje förening ser själv till att tider och platser stämmer. Varje organisation som ordnar aktiviteter för asylsökande och/eller nyanlända är välkomna att vara med. Kontakta oss om din förening ska läggas till.

In English – About ”Örebro Together”

GDPR